Szpital Bielański
Szpital Bielański
Szpital Bielański

Szpital Bielański

Inwestycja, której koszt wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu BIM. Zakończenie prac jest planowane w 2023 r.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i Ed. Zueblin A.G., a inwestorem jest m.st. Warszawa.
Inwestorem wykonawczym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., którego rolą jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu projektowo - budowlanego.

Projekt zakłada powstanie nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni ok. 10 tys. m². Na nowej powierzchni znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi. W dobudowanym skrzydle zostaną utworzone oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium wraz z pomieszczeniami technicznymi. Nowo powstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki.

Ciągłość działania szpitala w trakcie realizacji inwestycji gwarantuje opiekę i bezpieczeństwo pacjentów.

Projekt realizowany jest w oparciu o technologię BIM. Szpital Bielański będzie pierwszym w Polsce obiektem realizowanym w tej technologii, służącej do projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją w oparciu o technologię cyfrową. Po zakończeniu projektu inteligentny budynek będzie zarządzany za pomocą dostarczanego systemu Facility Management, co gwarantuje stałą i wysoką jakość zarządzania obiektem.

W części rozbudowanej i zmodernizowanej placówka zaspokoi realne potrzeby oraz oczekiwania zarówno pacjentów, jak i służb medycznych. Dzięki tej inwestycji szpital uzyska nowy budynek wyposażony kompleksowo w najnowocześniejszą obecnie technologię medyczną wśród placówek medycznych w Warszawie.

Dziennik budowy

30 czerwca 2021 r.
Montaż konstrukcji zadaszenia wentylatorni oraz rozstawienie urządzenia wentylacyjnego na dachu nowego budynku. Wykonanie fundamentu przedsionka z pochylnią przed wejściem do Przychodni Oddziału Psychiatrii. Prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w nowym budynku. Rozpoczęcie montażu konstrukcji ścianek działowych (gk), montażu okien w nowym budynku oraz prac elewacyjnych w budynku gazów medycznych. Zakończenie budowy konstrukcji stacji Trafo. Zakończenie instalacji p. wodnej na styku nowego i starego budynku.  Podłączenie w budynku gazów medycznych nowego zbiornika na ciekły tlen. Prace tynkarskie w nowym budynku.

31 maja 2021 r.
Prace przy konstrukcji stalowej zadaszenia wentylatorni na dachu budynku, izolacja dachu, prace związane z wykonaniem studni kanalizacyjnych, montaż instalacji na sufitach i ścianach parteru budynku, instalacja nowego zbiornika na ciekły tlen, prace przy stacji trafo, prace wyburzeniowe w budynku istniejącym oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.
W dniu 21 maja 2021 roku, po pięciu miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego, w nowej części szpitala zawisła tradycyjna wiecha.

30 kwietnia 2021 r.
W ramach zagospodarowania placu budowy wykonano: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, zaplecze socjalno - biurowe, przyłącze wod-kan i elektryczne dla zaplecza, zbudowano dwa żurawie wieżowe.
W budynku głównym wykonano: elementy żelbetowe konstrukcji budynku głównego (ściany, słupy i stropy), kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0", izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami, rozpoczęto murowanie ścianek działowych i montaż instalacji wewnętrznych, sieci wod-kan oraz zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen.
W budynku gazów medycznych wykonano: stan surowy zamknięty budynku gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, drogę dojazdową do budynku gazów medycznych.

31 marca 2021 r.
Realizacja robót ziemnych, robót wyburzeniowych, sieci wod-kan, stanu surowego zamkniętego budynku gazów medycznych + fundamentów pod zbiorniki ciekłego tlenu, fundamentów ścian budynku głównego. Wykonano stopy fundamentowe ze słupami na gruncie, ściany fundamentowe i ściany kondygnacji, słupy oraz stropy nad kondygnacją "-1", "0", "1" , "2", "3", kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0", izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami. Rozpoczęto murowanie ścianek działowych oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.

28 lutego 2021 r.
Wykonywanie zbrojenia, stemplowanie, szalowanie i betonowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych (ściany i stropy).
Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

31 stycznia 2021 r.
Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego, przyłącza wod-kan i elektrycznego dla zaplecza oraz budowa dwóch żurawi wieżowych.
Prace obejmowały: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, stan surowy budynku gazów medycznych + fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, fundamenty ścian budynku głównego, stopy fundamentowe ze słupami na gruncie, ściany fundamentowe, oraz strop nad kondygnacją "-1", ściany oraz strop nad kondygnacją "0", 40% ścian i 60% słupów na kondygnacji "1". Ponadto wykonano kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0" oraz izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami.

31 grudnia 2020 r.
Wykonanie zbrojenia i szalowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych, ławy, stopy i ściany fundamentowe, szalowanie stropu nad częścią podpiwniczoną.
Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

2 grudnia 2020 r.
Z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członka Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Dariusza Kolasy Dyrektora Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

30 listopada 2020 r.
Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy, montaż żurawi wieżowych, wykop pod fundamenty, wykonanie fundamentów i słupów kondygnacji podziemnej, wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku, wykonanie ścian budynku gazów medycznych, wykonanie wyrzutni wentylacji mechanicznej.

31 października 2020 r.
Roboty ziemne pod wykonanie fundamentów i układanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

30 września 2020 r.
Roboty rozbiórkowe tarasów na gruncie przed wejściami do budynków, zamurowania otworów w ścianie zewnętrznej przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii, układanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopach i zagęszczenie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

31 sierpnia 2020 r.
Roboty rozbiórkowe betonowych elementów zagospodarowania terenu i przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii.
Składowanie materiałów do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i zagęszczanie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

25 czerwca 2020 r.
W obecności Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członków Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Waldemara Wójcika, nastąpiło podpisanie umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Lokalizacja
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyślij zapytanie
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies