Szpital Bielański
Szpital Bielański
Szpital Bielański

Szpital Bielański

Inwestycja, której koszt wynosi blisko 196 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu BIM. Zakończenie prac jest planowane w 2023 r.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i Ed. Zueblin A.G., a inwestorem jest m.st. Warszawa.
Inwestorem wykonawczym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., którego rolą jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu projektowo - budowlanego.

Projekt zakłada powstanie nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni ok. 10 tys. m². Na nowej powierzchni znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi. W dobudowanym skrzydle zostaną utworzone oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium wraz z pomieszczeniami technicznymi. Nowo powstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki.

Ciągłość działania szpitala w trakcie realizacji inwestycji gwarantuje opiekę i bezpieczeństwo pacjentów.

Projekt realizowany jest w oparciu o technologię BIM. Szpital Bielański będzie pierwszym w Polsce obiektem realizowanym w tej technologii, służącej do projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją w oparciu o technologię cyfrową. Po zakończeniu projektu inteligentny budynek będzie zarządzany za pomocą dostarczanego systemu Facility Management, co gwarantuje stałą i wysoką jakość zarządzania obiektem.

W części rozbudowanej i zmodernizowanej placówka zaspokoi realne potrzeby oraz oczekiwania zarówno pacjentów, jak i służb medycznych. Dzięki tej inwestycji szpital uzyska nowy budynek wyposażony kompleksowo w najnowocześniejszą obecnie technologię medyczną wśród placówek medycznych w Warszawie.

Dziennik budowy

31 grudnia 2021 r.
Wykonano: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, stan surowy zamknięty nowego budynku, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, konstrukcję stalową wentylatorni, konstrukcję podziemnej stacji trafo, ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym, drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej.
Zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów i ogrodzono teren zbiornika.

Trwa wykonywanie robót tynkarskich, robót posadzkarskich, montaż drzwi wewnętrznych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wentylatorni, instalacji gazów medycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, montaż wind, wykonywanie elewacji, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), podziemnego zbiornika wody pożarowej w zmienionej lokalizacji, agregatów prądotwórczych wraz ze zbiornikiem na paliwo.
Rozpoczęto roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.
Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

3o listopada 2021 r.
Wykonano ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym. Realizowane są: roboty tynkarskie, roboty posadzkarskie, montaż drzwi wewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych i urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni, elewacja, roboty drogowe (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), podziemny zbiornik wody pożarowej w zmienionej lokalizacji.
Kontynuowane są roboty budowlane w istniejącym budynku: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornia, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.
Trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

31 października 2021 r.
Wykonano roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu i zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów, ogrodzono teren zbiornika, wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, konstrukcję stalową wentylatorni, konstrukcję podziemnej stacji trafo, drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej.
Trwa wykonywanie ścianek działowych murowanych i g.k. na ruszcie stalowym, robót tynkarskich, robót posadzkarskich, montaż instalacji wewnętrznych, urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni, wykonywanie elewacji, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), podziemnego zbiornika wody pożarowej w zmienionej lokalizacji.
Kontynuowane są roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.
Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

30 września 2021 r.
Trwa wykonywanie ścianek działowych murowanych i g.k. na ruszcie stalowym, robót tynkarskich, robót posadzkarskich, montaż instalacji wewnętrznych, urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni, wykonywanie elewacji, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), podziemnego zbiornika wody pożarowej w zmienionej lokalizacji.
Rozpoczęto roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1" i "0", nowy węzeł c.o.
Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

31 sierpnia 2021 r.
Wykonano roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych z ociepleniem ścian, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu i zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów, ogrodzono teren zbiornika, wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, rozpoczęto wykonywanie ścianek działowych wraz z tynkowaniem, roboty posadzkarskie, wykonano konstrukcję stalową wentylatorni, rozpoczęto montaż urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni, trwa montaż instalacji wewnętrznych. Wykonano konstrukcję podziemnej stacji trafo, drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych. W trakcie realizacji są roboty drogowe (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne).
Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

30 czerwca 2021 r.
Montaż konstrukcji zadaszenia wentylatorni oraz rozstawienie urządzenia wentylacyjnego na dachu nowego budynku. Wykonanie fundamentu przedsionka z pochylnią przed wejściem do Przychodni Oddziału Psychiatrii. Prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w nowym budynku. Rozpoczęcie montażu konstrukcji ścianek działowych (gk), montażu okien w nowym budynku oraz prac elewacyjnych w budynku gazów medycznych. Zakończenie budowy konstrukcji stacji Trafo. Zakończenie instalacji p. wodnej na styku nowego i starego budynku.  Podłączenie w budynku gazów medycznych nowego zbiornika na ciekły tlen. Prace tynkarskie w nowym budynku.

31 maja 2021 r.
Prace przy konstrukcji stalowej zadaszenia wentylatorni na dachu budynku, izolacja dachu, prace związane z wykonaniem studni kanalizacyjnych, montaż instalacji na sufitach i ścianach parteru budynku, instalacja nowego zbiornika na ciekły tlen, prace przy stacji trafo, prace wyburzeniowe w budynku istniejącym oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.
W dniu 21 maja 2021 roku, po pięciu miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego, w nowej części szpitala zawisła tradycyjna wiecha.

30 kwietnia 2021 r.
W ramach zagospodarowania placu budowy wykonano: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, zaplecze socjalno - biurowe, przyłącze wod-kan i elektryczne dla zaplecza, zbudowano dwa żurawie wieżowe.
W budynku głównym wykonano: elementy żelbetowe konstrukcji budynku głównego (ściany, słupy i stropy), kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0", izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami, rozpoczęto murowanie ścianek działowych i montaż instalacji wewnętrznych, sieci wod-kan oraz zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen.
W budynku gazów medycznych wykonano: stan surowy zamknięty budynku gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, drogę dojazdową do budynku gazów medycznych.

31 marca 2021 r.
Realizacja robót ziemnych, robót wyburzeniowych, sieci wod-kan, stanu surowego zamkniętego budynku gazów medycznych + fundamentów pod zbiorniki ciekłego tlenu, fundamentów ścian budynku głównego. Wykonano stopy fundamentowe ze słupami na gruncie, ściany fundamentowe i ściany kondygnacji, słupy oraz stropy nad kondygnacją "-1", "0", "1" , "2", "3", kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0", izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami. Rozpoczęto murowanie ścianek działowych oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.

28 lutego 2021 r.
Wykonywanie zbrojenia, stemplowanie, szalowanie i betonowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych (ściany i stropy).
Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

31 stycznia 2021 r.
Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego, przyłącza wod-kan i elektrycznego dla zaplecza oraz budowa dwóch żurawi wieżowych.
Prace obejmowały: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, stan surowy budynku gazów medycznych + fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, fundamenty ścian budynku głównego, stopy fundamentowe ze słupami na gruncie, ściany fundamentowe, oraz strop nad kondygnacją "-1", ściany oraz strop nad kondygnacją "0", 40% ścian i 60% słupów na kondygnacji "1". Ponadto wykonano kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0" oraz izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami.

31 grudnia 2020 r.
Wykonanie zbrojenia i szalowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych, ławy, stopy i ściany fundamentowe, szalowanie stropu nad częścią podpiwniczoną.
Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

2 grudnia 2020 r.
Z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członka Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Dariusza Kolasy Dyrektora Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

30 listopada 2020 r.
Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy, montaż żurawi wieżowych, wykop pod fundamenty, wykonanie fundamentów i słupów kondygnacji podziemnej, wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku, wykonanie ścian budynku gazów medycznych, wykonanie wyrzutni wentylacji mechanicznej.

31 października 2020 r.
Roboty ziemne pod wykonanie fundamentów i układanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

30 września 2020 r.
Roboty rozbiórkowe tarasów na gruncie przed wejściami do budynków, zamurowania otworów w ścianie zewnętrznej przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii, układanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopach i zagęszczenie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

31 sierpnia 2020 r.
Roboty rozbiórkowe betonowych elementów zagospodarowania terenu i przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii.
Składowanie materiałów do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i zagęszczanie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

25 czerwca 2020 r.
W obecności Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członków Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Waldemara Wójcika, nastąpiło podpisanie umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Lokalizacja
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyślij zapytanie
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies