Szpital Bielański
Szpital Bielański
Szpital Bielański
Szpital Bielański

Szpital Bielański

Inwestycja, której koszt wynosi ok. 200 mln zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta. Modernizacja i rozbudowa szpitala to pierwszy miejski projekt realizowany w nowoczesnej technologii cyfrowego modelu BIM. Zakończenie prac jest planowane w III kw. 2024 r.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG sp. z o.o. i Ed. Zueblin A.G., a inwestorem jest m.st. Warszawa.
Inwestorem wykonawczym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o., którego rolą jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu projektowo - budowlanego.

Projekt zakłada powstanie nowego, pięciokondygnacyjnego skrzydła o powierzchni ok. 10 tys. m². Na nowej powierzchni znajdzie się nowoczesny blok operacyjny z dziesięcioma salami operacyjnymi, centralną sterylizacją i oddziałami pooperacyjnymi. W dobudowanym skrzydle zostaną utworzone oddziały intensywnej terapii, psychiatrii (wraz z przychodnią), rehabilitacji oraz laboratorium wraz z pomieszczeniami technicznymi. Nowo powstałe skrzydło Szpitala Bielańskiego zostanie połączone z pozostałą częścią placówki.

Ciągłość działania szpitala w trakcie realizacji inwestycji gwarantuje opiekę i bezpieczeństwo pacjentów.

Projekt realizowany jest w oparciu o technologię BIM. Szpital Bielański będzie pierwszym w Polsce obiektem realizowanym w tej technologii, służącej do projektowania, realizowania i zarządzania inwestycją w oparciu o technologię cyfrową. Po zakończeniu projektu inteligentny budynek będzie zarządzany za pomocą dostarczanego systemu Facility Management, co gwarantuje stałą i wysoką jakość zarządzania obiektem.

W części rozbudowanej i zmodernizowanej placówka zaspokoi realne potrzeby oraz oczekiwania zarówno pacjentów, jak i służb medycznych. Dzięki tej inwestycji szpital uzyska nowy budynek wyposażony kompleksowo w najnowocześniejszą obecnie technologię medyczną wśród placówek medycznych w Warszawie.

Dziennik budowy

I kw. 2024 r.
Oddział Psychiatrii, Zakład Rehabilitacji, Laboratorium, Oddział intensywnej terapii w nowym budynku w pełni funkcjonują.
Uruchomiono Oddział Centralnej Sterylizacji i Centralny Blok Operacyjny w nowym budynku, zakończono szkolenia personelu z obsługi urządzeń medycznych oraz testowanie pracy urządzeń.
W ramach Etapu III inwestycji :
- trwają roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne w remontowanym budynku „D” istniejącego Szpitala na kondygnacjach 0, +1, +2, +4, w tym m.in. :
- rozpoczęto roboty rozbiórkowe na kond. +3 ,
- uruchomiono urządzenia dźwigowe D5 i D7 ,
- zakończono roboty konstrukcyjne dot. szybu windowego D6 ,
- trwają przygotowania do robót konstrukcyjno - budowlanych na dachu budynku,
- trwają roboty wykończeniowe w budynku „C” oraz przygotowania do robót elewacyjnych i dekarskich w przedsionku do tego budynku.

Na II kwartał 2024 r. zaplanowano :
- zakończenie remontu budynku „C” i „D” istniejącego Szpitala,
- rozpoczęcie przeglądów technicznych i procedur odbiorowych.

W przygotowaniu postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia remontowanych budynków „C” i „D” Szpitala Bielańskiego.

IV kw. 2023 r.
Trwają przygotowania do uruchomienia Oddziału Centralnej Sterylizacji i Centralnego Bloku Operacyjnego w nowym budynku, w tym szkolenia personelu z obsługi urządzeń medycznych oraz testowanie pracy urządzeń.
Trwają roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne w remontowanym budynku „D” istniejącego Szpitala na kondygnacjach 0, +1, +2, +4.
Rozpoczęto roboty przygotowawcze i organizacyjne umożliwiające prowadzenie remontu na kondygnacji +3 budynku „D”.
Zakończono roboty w dwóch szybach windowych w budynku „D” i przygotowano do uruchomienia urządzenia dźwigowe.
Zakończono roboty demontażowe i rozbiórkowe w ramach remontu budynku „C” istniejącego Szpitala, trwają roboty wykończeniowe w tym budynku.

Na I kwartał 2024 r. zaplanowano :
- rozpoczęcie działalności Oddziału Centralnej Sterylizacji i Centralnego Bloku Operacyjnego w nowym budynku,
- zakończenie remontu budynku „C” istniejącego Szpitala,
- kontynuowanie remontu budynku „D” istniejącego Szpitala.

Zakończono postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia nowego budynku, dostawy sprzętu technologii medycznej oraz wyposażenia Szpitala na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.
Budowa i wyposażenie nowej części szpitala zostały w całości sfinansowane z budżetu miasta i kosztowały blisko 200 mln zł.

W przygotowaniu postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia remontowanych budynków „C” i „D” Szpitala Bielańskiego.

III kw. 2023 r.
Rozpoczęto działalność leczniczą Oddziału Psychiatrii, Zakładu Rehabilitacji oraz Laboratorium w nowym budynku Szpitala. Trwają przygotowania do uruchomienia Oddziału Centralnej Sterylizacji w nowym budynku (uzgadniany jest terminarz szkoleń personelu z obsługi urządzeń medycznych oraz testowania pracy urządzeń). Trwają roboty konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne w remontowanym budynku „D” istniejącego Szpitala (na ukończeniu realizacja dwóch szybów windowych oraz montaż wind). Rozpoczęto roboty demontażowe i rozbiórkowe w ramach remontu budynku „C” istniejącego Szpitala.

Na IV kwartał zaplanowano :
- rozpoczęcie działalności Oddziału Centralnej Sterylizacji w nowym budynku,
- przygotowania do uruchomienia Oddziału intensywnej terapii oraz Centralnego Bloku Operacyjnego w nowym budynku,
- zakończenie remontu budynku „C” istniejącego Szpitala,
- kontynuowanie remontu budynku „D” istniejącego Szpitala.

Na końcowym etapie są postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia nowego budynku, dostawy sprzętu technologii medycznej oraz wyposażenia Szpitala na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

II kw. 2023 r.
Zakończyła się budowa nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego, wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.
W nowej 5-kondygnacyjnej części o powierzchni blisko 10 tys. m2, znajdują się:
- oddział psychiatrii dla dorosłych (37 łóżek),
- oddział rehabilitacji z 30 łóżkami,
- blok z 10 salami operacyjnymi,
- oddział intensywnej terapii,
- centralna sterylizatornia,
- laboratoria, pomieszczenia techniczne i pomocnicze.

Niebawem w nowym skrzydle Szpitala Bielańskiego rozpocznie się etapowe uruchamianie działalności medycznej.
W pierwszej kolejności nastąpi przeniesienie centralnej sterylizacji oraz oddziałów psychiatrii i rehabilitacji.

Budowa i wyposażenie nowej części szpitala zostały w całości sfinansowane z budżetu miasta i kosztowały blisko 200 mln zł.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala oraz dostawy sprzętu technologii medycznej i wyposażenia Szpitala na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

I kw. 2023 r.
- zakończono procedurę odbiorów inwestorskich dla Etapu 1 i Etapu 2,
- wykonano 72 godz. rozruch sprawdzający działanie instalacji w nowym obiekcie.

Pozostałe roboty w toku: roboty budowlane w istniejącym budynku w ramach Etapu 3 inwestycji (realizacja trzech szybów windowych, wykończenie wentylatorni na kondygnacji „+5”, roboty dekarskie), roboty wykończeniowe w części pomieszczeń istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2" oraz na klatce schodowej KL7.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące sprzętu medycznego i wyposażenia Szpitala oraz dostawy sprzętu technologii medycznej i wyposażenia Szpitala na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

styczeń 2023 r.
Nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego z prawem do użytkowania!
W grudniu zakończyły się wymagane prawem procedury odbiorów, a obecnie trwa wyposażanie nowej części Szpitala Bielańskiego. Wszystko po to, aby placówka jak najszybciej rozpoczęła przenosiny oddziałów i uruchomiła działalność medyczną w dobudowanym skrzydle.

W ramach inwestycji równolegle trwały postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia sprzętu medycznego, mebli i akcesoriów do nowego budynku, na co miasto przeznaczyło blisko 70 mln zł.

W nowej części Szpitala Bielańskiego znajduje się już większość sprzętu medycznego, w tym:
- stoły operacyjne na blok operacyjny (koszt blisko 5 mln zł),
- aparaty rentgenowskie nowej generacji: z ramieniem C i ramieniem O (łączny koszt blisko 5 mln zł),
- wyposażenie centralnej sterylizatorni (za ponad 4 mln zł),
- centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta, kardiomonitory, monitor parametrów hemodynamicznych (koszt zakupu ponad 3 mln zł),
- aparat do znieczulenia ogólnego (ponad 2 mln zł),
- mikroskopy operacyjne – neurochirurgiczny i laryngologiczny (blisko 1,5 mln zł),
- lasery, pompy infuzyjne ze stacją dokującą, respirator, aparat USG i inne.

IV kw 2022 r.
Wykonano nowy węzeł c.o., centralną sterylizatornię i montaż instalacji w wentylatorni na kondygnacji „+4”, montaż elementów wyposażenia sal operacyjnych,

Pozostałe roboty w toku: roboty wykończeniowe w pomieszczeniach na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", roboty budowlane w istniejącym budynku (realizacja trzech szybów windowych, wykończenie wentylatorni na kondygnacji „+5”, roboty dekarskie),

Uzyskano Stanowisko Komendanta MPSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sprawie zgodności obiektu z projektem budowlanym nie wnosząc sprzeciwu ani uwag.
Uzyskano Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego bez sprzeciwu.
Uzyskano Decyzję PINB o pozwoleniu na użytkowanie.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala. Trwają dostawy sprzętu technologii medycznej na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

III kw 2022 r.
W ramach zagospodarowania placu budowy funkcjonuje zaplecze socjalno-biurowe wraz z przyłączami wod-kan i elektrycznym.

Na terenach zewnętrznych wykonano: roboty ziemne (w tym izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami), roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu i zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów medycznych, ogrodzono teren zbiornika, wykonano drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, dodatkowy fundament pod zbiornik tlenu w zmodyfikowanej konfiguracji dla dwóch zestawów zbiornik (10t) + parownica (400 m3/h), podziemny zbiornik wody pożarowej w zmienionej lokalizacji, agregaty prądotwórcze wraz ze zbiornikiem na paliwo i ogrodzeniem w postaci żaluzji akustycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej, roboty drogowe (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne) oraz nasadzenia zieleni, ogrodzenie ogródków terapeutycznych i montaż podestów w ogródkach terapeutycznych, montaż balustrad zewnętrznych,

W ramach robót konstrukcyjno-budowlanych w nowym budynku wykonano: podziemną stację trafo, roboty elewacyjne, dekarskie, montaż konstrukcji stalowej wentylatorni wraz z obudową, ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym, roboty wykończeniowe (tynkarskie i okładzinowe ścian, posadzkarskie, montaż sufitów podwieszanych), zamontowano okna i drzwi, zamontowano poręcze ścienne na korytarzach i klatkach schodowych, wykonano osłony radiologiczne sal operacyjnych.

Wykonano następujące roboty instalacyjne : montaż instalacji i urządzeń sanitarnych (w tym m.in. wentylacyjnych, gazów medycznych), instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym oświetlenie pomieszczeń), rozdzielni SN wraz z wyposażeniem, zamontowano stropy laminarne, kolumny chirurgiczne i anestozjologiczne, panele nadłóżkowe, zainstalowano windy, wykonano oświetlenie parkingów i dróg, firma „E-on” wykonała przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji nowego budynku, uruchomiono nową trafostację, wykonano przyłącze do nowego węzła c.o.

Pozostałe roboty w toku : montaż elementów wyposażenia sal operacyjnych i centralnej sterylizatorni, montaż instalacji w wentylatorni na kondygnacji „+4”, roboty wykończeniowe w pomieszczeniach na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", roboty budowlane w istniejącym budynku (realizacja dwóch szybów windowych, wykończenie wentylatorni na kondygnacji „+5”, nowy węzeł c.o., roboty dekarskie),

Trwa wykonywanie prób i pomiarów instalacyjnych w ramach odbiorów wewnętrznych Generalnego Wykonawcy, rozpoczęto odbiór węzła cieplnego.
Zgłoszono gotowość inwestycji do odbioru przez PSP (dotyczy etapu 2a i 2b).

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.
Trwają dostawy sprzętu technologii medycznej na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

II kw 2022 r.
W ramach zagospodarowania placu budowy funkcjonuje zaplecze socjalno-biurowe wraz z przyłączami wod-kan i elektrycznym.

Wykonano roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu; zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów, ogrodzono teren zbiornika, wykonano drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, podziemny zbiornik wody pożarowej w zmienionej lokalizacji, agregaty prądotwórcze wraz ze zbiornikiem na paliwo i ogrodzeniem w postaci żaluzji akustycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej, wykonano podziemną stację trafo i rozdzielnie SN wraz z wyposażeniem, dodatkowy fundament pod zbiornik tlenu w zmodyfikowanej konfiguracji dla dwóch zestawów zbiornik (10t) + parownica (400 m3/h), wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku, izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, konstrukcję stalową wentylatorni wraz z obudową,  elewacje, ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym, roboty tynkarskie i okładzinowe ścian, zamontowano okna i drzwi, zamontowano poręcze ścienne na korytarzach, wykonano osłony radiologiczne sal operacyjnych, zamontowano stropy laminarne, podkonstrukcje kolumn chirurgicznych i anestozjologicznych, zainstalowano windy, zamontowano balustrady w klatkach schodowych, zamontowano ogrodzenie ogródków terapeutycznych wraz z nasadzeniami drzew.

Trwa wykonywanie robót posadzkarskich, wykończenie ścian wewnętrznych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wentylatorni, instalacji gazów medycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, montaż elementów wyposażenia sal operacyjnych, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), oświetlenie parkingów i dróg.
Rozpoczęto roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala oraz dostawy sprzętu technologii medycznej na podstawie zawartych umów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Uzgodniono w Veolia projekt węzła cieplnego wraz z przyłączem.
E-on wykonał przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji nowego budynku.

I kw 2022 r.
W ramach zagospodarowania placu budowy funkcjonuje zaplecze socjalno-biurowe wraz z przyłączami wod-kan i elektrycznym.

Wykonano roboty ziemne, roboty wyburzeniowe na terenie zewnętrznym, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu i zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów, ogrodzono teren zbiornika, wykonano stan surowy zamknięty nowego budynku, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, konstrukcję stalową wentylatorni, konstrukcję podziemnej stacji trafo, ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym, drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej, wykonano fundamenty i posadowiono na nich agregaty prądotwórcze wraz ze zbiornikiem na paliwo, wykonano podziemny zbiornik wody pożarowej w zmienionej lokalizacji, montaż konstrukcji platformy dla tymczasowej klatki ewakuacyjnej na poz.+3, wykonano dodatkowy fundament pod zbiornik z tlenem i wydłużono istniejący fundament pod parownice.

Trwa wykonywanie robót tynkarskich, robót posadzkarskich, montaż sufitów podwieszanych, montaż drzwi wewnętrznych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych , wentylatorni, instalacji gazów medycznych i innych instalacji sanitarnych, montaż fancoili oraz anemostatów i grzejników w pomieszczeniach, wyposażanie sal operacyjnych w urządzenia technologiczne, montaż oraz orurowanie urządzeń znajdujących się na kondygnacji technicznej (na dachu), izolacja głównych ciągów instalacyjnych w korytarzach, montaż poczty pneumatycznej, instalacji i urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, montaż wind, wykonywanie elewacji, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne).
Rozpoczęto roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

IV kw 2021 r.
Wykonano: roboty ziemne, roboty wyburzeniowe, sieci wod-kan, budynek gazów medycznych, fundamenty pod zbiorniki ciekłego tlenu, stan surowy zamknięty nowego budynku, zamontowano okna, wykonano izolację ścian fundamentowych wraz z zasypkami, konstrukcję stalową wentylatorni, konstrukcję podziemnej stacji trafo, ścianki działowe murowane i g.k. na ruszcie stalowym, drogę dojazdową (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych, przeniesiono i uruchomiono w docelowej lokalizacji agregat wody lodowej.
Zainstalowano pierwszy zbiornik na ciekły tlen wraz z rozprężnią gazów i ogrodzono teren zbiornika.

Trwa wykonywanie robót tynkarskich, robót posadzkarskich, montaż drzwi wewnętrznych, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wentylatorni, instalacji gazów medycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, montaż wind, wykonywanie elewacji, robót drogowych (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne), podziemnego zbiornika wody pożarowej w zmienionej lokalizacji, agregatów prądotwórczych wraz ze zbiornikiem na paliwo.

Rozpoczęto roboty budowlane w istniejącym budynku realizując: 2 z 3 szybów windowych, wentylatornię, pomieszczenia na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1", "0", "+1" i "+2", nowy węzeł c.o.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

III kw 2021 r.
Wykonanie robót ziemnych, robót wyburzeniowych, sieci wod-kan, budynku gazów medycznych z ociepleniem ścian, fundamentów pod zbiorniki ciekłego tlenu; instalacja pierwszego zbiornika na ciekły tlen z rozprężnią gazów, wykonanie ogrodzenia terenu zbiornika, stanu surowego zamkniętego nowego budynku, montaż okien, wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z zasypkami; wykonywanie ścianek działowych murowanych i g.k na ruszcie stalowym wraz z tynkowaniem, roboty posadzkarskie, wykonanie konstrukcji stalowej wentylatorni, montaż instalacji wewnętrznych, urządzeń wentylacyjnych w wentylatorni, wykonanie konstrukcji podziemnej stacji trafo oraz drogi dojazdowej (wzmocnienie stropu nad nieczynnym składem opału) do budynku gazów medycznych a także przeniesienie i uruchomienie w docelowej lokalizacji agregatu wody lodowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych w istniejącym budynku, w tym realizacja: 2 z 3 szybów windowych, wentylatorni, pomieszczeń na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji "-1" i "0", nowego węzła c.o. W trakcie realizacji roboty drogowe (parkingi, chodniki, drogi wewnętrzne).

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe dotyczące wyposażenia medycznego Szpitala.

II kw 2021 r.
Wykonanie w ramach zagospodarowania placu budowy: robót ziemnych, robót wyburzeniowych, zaplecza socjalno - biurowego, przyłącza wod-kan i elektrycznego dla zaplecza, budowa dwóch żurawi wieżowych.
Wykonanie w budynku głównym: elementów żelbetowych konstrukcji budynku głównego (ściany, słupy i stropy), kanalizacji podposadzkowej na kondygnacji "0", izolacji fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami; rozpoczęcie murowania ścianek działowych i montaż instalacji wewnętrznych, sieci wod-kan, instalacja pierwszego zbiornika na ciekły tlen.
Wykonanie w budynku gazów medycznych: stanu surowego zamkniętego budynku gazów medycznych, fundamentów pod zbiorniki ciekłego tlenu, drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.

Prace przy konstrukcji stalowej zadaszenia wentylatorni na dachu budynku, izolacja dachu, prace związane z wykonaniem studni kanalizacyjnych, montaż instalacji na sufitach i ścianach parteru budynku, instalacja nowego zbiornika na ciekły tlen, prace przy stacji trafo, prace wyburzeniowe w budynku istniejącym oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.

Montaż konstrukcji zadaszenia wentylatorni oraz rozstawienie urządzenia wentylacyjnego na dachu nowego budynku. Wykonanie fundamentu przedsionka z pochylnią przed wejściem do Przychodni Oddziału Psychiatrii.

Prace instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w nowym budynku. Rozpoczęcie montażu konstrukcji ścianek działowych (gk), montażu okien w nowym budynku oraz prac elewacyjnych w budynku gazów medycznych. Zakończenie budowy konstrukcji stacji Trafo. Zakończenie instalacji p. wodnej na styku nowego i starego budynku. Podłączenie w budynku gazów medycznych nowego zbiornika na ciekły tlen. Prace tynkarskie w nowym budynku.

W dniu 21 maja 2021 roku, po pięciu miesiącach od wmurowania kamienia węgielnego, w nowej części szpitala zawisła tradycyjna wiecha.

I kw 2021 r.
Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego, przyłącza wod-kan i elektrycznego dla zaplecza oraz budowa dwóch żurawi wieżowych.
Wykonywanie zbrojenia, stemplowanie, szalowanie i betonowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych (ściany i stropy).
Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

Realizacja robót ziemnych, robót wyburzeniowych, sieci wod-kan, stanu surowego zamkniętego budynku gazów medycznych + fundamentów pod zbiorniki ciekłego tlenu, fundamentów ścian budynku głównego.

Wykonano stopy fundamentowe ze słupami na gruncie, ściany fundamentowe i ściany kondygnacji, słupy oraz stropy nad kondygnacją "-1", "0", "1" , "2", "3", kanalizację podposadzkową na kondygnacji "0", izolację fundamentów i ścian fundamentowych wraz z zasypkami. Rozpoczęto murowanie ścianek działowych oraz wzmacnianie drogi dojazdowej do budynku gazów medycznych.

IV kw 2020 r.
Roboty ziemne pod wykonanie fundamentów i układanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

Wykonanie zaplecza socjalno-biurowego budowy, montaż żurawi wieżowych, wykop pod fundamenty, wykonanie fundamentów i słupów kondygnacji podziemnej, wykonanie sieci wodociągowej metodą przecisku, wykonanie ścian budynku gazów medycznych, wykonanie wyrzutni wentylacji mechanicznej.
Wykonanie zbrojenia i szalowanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych, ławy, stopy i ściany fundamentowe, szalowanie stropu nad częścią podpiwniczoną. Wykonanie budynku gazów medycznych w stanie surowym.

2 grudnia 2020 r.
Z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członka Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Dariusza Kolasy Dyrektora Dyrekcji Budownictwa Ogólnego STRABAG wmurowany został kamień węgielny pod rozbudowę Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki.

III kw 2020 r.
Roboty rozbiórkowe betonowych elementów zagospodarowania terenu i przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii.
Roboty rozbiórkowe tarasów na gruncie przed wejściami do budynków, zamurowania otworów w ścianie zewnętrznej przybudówki do budynku mieszczącego Oddział Psychiatrii, układanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopach i zagęszczenie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

Składowanie materiałów do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej i zagęszczanie gruntu po zasypaniu ułożonych odcinków rur.

25 czerwca 2020 r.
W obecności Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Dyrektor Szpitala Bielańskiego Doroty Gałczyńskiej-Zych, Prezesa Zarządu MPRI Marcina Kopani, Członka Zarządu MPRI Grzegorza Okońskiego, a także Członków Zarządu STRABAG Wojciecha Trojanowskiego i Waldemara Wójcika, nastąpiło podpisanie umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych na realizację inwestycji pn. Modernizacja i przebudowa infrastruktury Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.

Lokalizacja
Masz pytania? Napisz do nas!
Wyślij zapytanie
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies