Polityka prywatności RODO

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (01-531). Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail: iod@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, z adnotacją „Inspektor Ochrony Danych Osobowych MPRI Sp. z o.o.”. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu i zakresie niezbędnym do załatwienia zgłoszonej sprawy.
4. Dane osobowe będą przechowywane aż do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż do chwili załatwienia zgłoszonej sprawy, a następnie będą usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz MPRI Sp. z o.o. usługi księgowo-kadrowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze i informatyczne.
7. Każdy posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
8. Każdy posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia zgłoszonej sprawy.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.
Do pobrania
Tytuł
Typ pliku
Rozmiar
Tytuł
Wzór klauzuli RODO
Typ pliku
.pdf
Rozmiar
59.88 KB
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies