Aktualności

Nowe skrzydło Szpitala Bielańskiego z prawem do użytkowania

W grudniu zakończyły się wymagane prawem procedury odbiorów, a obecnie trwa wyposażanie nowej części Szpitala Bielańskiego. Wszystko po to, aby placówka jak najszybciej rozpoczęła przenosiny oddziałów i uruchomiła działalność medyczną w dobudowanym skrzydle.

W ramach inwestycji równolegle trwały postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia sprzętu medycznego, mebli i akcesoriów do nowego budynku, na co miasto przeznaczyło blisko 70 mln zł.

Aktualnie zostało już wydatkowane i zaangażowane niemal 97 procent środków na to przewidzianych. Trwają jeszcze ostatnie dostawy i zakupy sprzętu medycznego i mebli oraz akcesoriów do wyposażenia pomieszczeń – informuje Renata Kaznowska - Wiceprezydent m.st. Warszawy.
W nowej części Szpitala Bielańskiego znajduje się już większość sprzętu medycznego, w tym:
- stoły operacyjne na blok operacyjny (koszt blisko 5 mln zł),
- aparaty rentgenowskie nowej generacji: z ramieniem C i ramieniem O (łączny koszt blisko 5 mln zł),
- wyposażenie centralnej sterylizatorni (za ponad 4 mln zł),
- centrala monitorująca funkcje życiowe pacjenta, kardiomonitory, monitor parametrów hemodynamicznych (koszt zakupu ponad 3 mln zł),
- aparat do znieczulenia ogólnego (ponad 2 mln zł),
- mikroskopy operacyjne – neurochirurgiczny i laryngologiczny (blisko 1,5 mln zł),
- lasery, pompy infuzyjne ze stacją dokującą, respirator, aparat USG i inne.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm STRABAG sp. z o.o. (lider) i Ed. Zueblin A.G., inwestorem jest m.st. Warszawa, inwestor zastępczy to Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies