Zamówienia publiczne

Zamówienia aktualne
Tytuł
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Termin składania ofert
Tytuł
BZP.260.5.2021.AM
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia bloku operacyjnego (etap 2) w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"
Termin składania ofert
15.09.2021 
do 12:00
Tytuł
BZP.260.6.2021.MP
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości należących do MPRI Sp. z o.o.
Termin składania ofert
15.09.2021 
do 12:00
Tytuł
BZP.260.3.2021.AM
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia bloku operacyjnego (etap 1) w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej"
Termin składania ofert
16.07.2021 
do 12:00
Tytuł
BZP.260.1.2021
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Termin składania ofert
24.05.2021 
do 12:00
Tytuł
OGŁOSZENIA
Tytuł / Przedmiot zamówienia
WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE - dostawa wyposażenia w ramach inwestycji p.n. "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ"
Termin składania ofert
30.04.2021 
do 00:00
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies