Zamówienia publiczne

Zamówienia aktualne
Tytuł
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Termin składania ofert
Tytuł
BZP.260.2.2024.AM
Tytuł / Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż bramy wraz z automatyką oraz robotami towarzyszącymi w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ”
Termin składania ofert
05.04.2024 
do 12:00
Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies