Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Część I

1. Myjnia ultradźwiękowa.
2. Myjnia-dezynfektor, przelotowa wraz z wyposażeniem.
3. Automatyczna przelotowa myjnia - dezynfektor do mycia wózków transportowych, pojemników transportowych i sterylizacyjnych oraz obuwia.
4. Automatyczna przelotowa myjnia - dezynfektor do mycia wózków i kontenerów.
5. Sterylizator parowy przelotowy 8 j.w.
6. Sterylizator parowy przelotowy min. 2 j.w.
7. Komputerowy system monitorowania obiegu materiału, parametrów procesów oraz rejestracji parametrów procesów Centralnej Sterylizatorni.
8. Wyposażenie meblowe.

Część II

1. Sterylizator Gazowy EO.
2. Abator.
3. System detekcji i pomiaru EO.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na część I lub/i część II.

Zamawiający zaprasza do zapoznania się z dokumentacją w/w postępowania przetargowego. Termin składania ofert upływa 24.05.2021 o godz. 12:00

Dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej zamawiającego.
Link do ogłoszenia: Dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni w ramach „Zakupu Inwestycyjnego związanego z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zapraszamy do składania ofert

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies